X

RODIČOVSKÉ A RŮSTOVÉ SKUPINY

 

Růstová skupina, jak už sám název říká, je o osobním růstu a rozvoji každého člena. Předpokládá se aktivita všech členů skupiny, po několika úvodních sezeních se skupina stává tzv. uzavřenou, tj. není možné přijmout nového člena. Účast v takovéto skupině je do určité míry závazkem - vůči sobě i  ostatním členům. Témata každého setkání určuje psycholog/ terapeut na základě dění ve skupině. Časem se členové dostávají i k odkrývání ne-příjemných věcí, navzájem si vyjadřují své názory, pocity, zpětné vazby, které nemusí vždy být pozitvní (a je dobře, když nejsou). Největší důraz je kladen na bezpečné prostředí a mlčenlivost - tzn. aby se účastníci cítili ve skupině jistě a bezpečně a mohli si dovolit vyjadřovat to, co v běžném životě není možné. Dá se říci, že zde platí pravidlo - čím více dám (tzn. dám ze sebe, čím více se otevřu, čím jsem upřímnější), tím více dostanu (názorů, zpětných vazeb, podpory,..).

 

 

Již proběhlé skupiny (délka trvání 1 - 2 roky) - Velké Meziříčí
Radešínská Svratka
Bystřice nad Pernštejnem
Třebíč I. a Třebíč II. 
Žďár nad Sázavou  

Postřehy a zkušenosti členů růstových skupin


 


Rodičovská skupina (někdy také podpůrná skupina rodičů) předpokládá stále složení členů, jejichž počet setkání je dopředu vymezen (např. 5 či více setkání). Skupina se věnuje problémům týkajících se výchovy a chování dětí. Rodiče dostanou prostor k vyjádření svých obav, starostí a zkušeností. Přínosem je právě vzájemné sdílení a obohacování jednotlivých členů svými zkušenostmi a názory.

PASTÝŘ ZAČAL VĚTRU ZÁVIDĚT JEHO SVOBODU A UVĚDOMIL SI, ŽE I ON JI MŮŽE MÍT. NIC MU V TOM NEBRÁNÍ, JEN ON SÁM.

P. Coelho