X

POSTŘEHY A ZKUŠENOSTI ČLENŮ PRÁVĚ PROBÍHAJÍCH RŮSTOVÝCH SKUPIN

 

"Jsem maminkou na RD a velmi se na každé setkání těším. Nejenže jsem měla možnost lépe poznat sama sebe, ale také pro mě některá zjištění a sdílení znamenala obrat v osobních vztazích a vlastně v celém životě."        Magda

 

 

"Skupina mi dává pocit bezepečí, důvěry, i nová přátelství. Pomáhá mi v uvědomování si sama sebe, svých kladných i záporných vlastností, přijímat se taková, jaká jsem. Učím se komunikovat a otevřeně a jasně vyjadřovat své emoce.                        Radka

 

 

"Z každého setkání jsem si odnesla spoustu podnětů k přemýšlení, které se mi díky výborné motivaci dařilo převést od slov k činům. Tato setkání můj život jednoznačně obohatila."                        Marcela

 

 

"Na skupině se můžeme podělit o svoje radosti, můžeme se bezpečně svěřit s problémy, které nás trápí. Cítíme, že s námi naše starosti někdo sdílí a tím si vzájemně pomáháme. "                  Eva  T.

 

 

"Růstová skupina mi dala spoustu příležitostí zamyslet se sama nad sebou a nad svým životem. Doporučuji!"               Eva

 

 

"Díky za možnost setkávání a sdílení  s ostatními ženami. Díky nim a díky vedení skupiny jsem si uvědomila, že můžu být tím, kým jsem. Je příjemné moci se svěřit se svými starostmi a často tak zjistit, že tytéž problémy mají (a nebo měly) i ostatní a ve zdraví je přežily :-)."       Pavla